Gratis kwitanties versturen

Kwitanties en de Belastingdienst

Over een kwitantie hoeft geen BTW te worden betaald. Het bedrag dient echter wel aangegeven te worden als inkomstenbelasting. Dit kan bij de jaarlijkse aangifte onder 'Inkomsten uit overige werk.' Het onderstaande screenshot geeft aan hoe eenvoudig dit is.

Feedback